Schéma výučby STEM na tabuli

STEM. Keď klasické vyučovanie nestačí

„Taký je budúci vek, ako sú vychovávaní jeho budúci občania.“ (J. A. Komenský)

Komenský už pred mnohými rokmi hovoril o škole ako o tvorivej dielni, z ktorej vyjdú jedinci dobre pripravení na život. Pri výučbe je potrebné uplatňovať úlohy a cvičenia na rozvoj tvorivosti. A ako tvoriť v dnešnej dobe? Predsa digitálne! A preto vznikla zážitková výuka STEM.

STEM. Čo to je?

STEM je novodobý vzdelávací koncept, ktorý využíva prirodzenú blízkosť štyroch odborov, ktorých názvy dali konceptu meno. Prírodné vedy (Sience), technika (Technology), technológie (Engeneering) a matematika (Mathematics). Ako to celé funguje? V prípade STEM sa prírodné vedy, technika, technológie a matematika nevyučujú oddelene. Naopak sa využíva ich synergie. A cieľom je riešenie reálnych problémov.

Schéma výuky STEM na tabuli

Prečo STEM?

V dnešnej dobe klasické vyučovanie nedokáže dostatočne pružne reagovať na technologické inovácie a meniace sa problémy z vedeckého a technického sveta. Preto je vzdelávanie v STEM odboroch čím ďalej tým dôležitejšie. V rámci našich projektov školských interiérov sa s týmto prístupom k výučbe stretávame často.

Ako vyzerá výučba STEM v praxi?

V lete roku 2020 sme kompletne zariadili interiér Základnej školy Zličín. Okrem mnohých odborných učební, kmeňových učební, knižnice, jedálne a kabinetov sme vybavili tiež učebňu robotiky a polytechniky. Pre žiakov zrejme najzaujímavejšie miestnosť z celej školy … Žiaci si tu v rámci výučby STEM zo špeciálnej stavebnice zostaví vlastného robota, ktorého pomocou počítača naprogramujú. A potom ho ovládajú diaľkovým ovládačom. K tomu využívajú herné pole umiestnené na nízkych skrinkách.

Učebňu robotiky a polytechniky v ZŠ Zličín sme vybavili dielenskými stolmi od výrobcu kovového nábytku POLAK CZ. Sú veľmi odolné voči hrubému zaobchádzaniu a hlavne sú vhodné rovnako k samostatnej práci ako aj k práci v skupinkách.

Nahliadnite, ako môže v dnešnej dobe vyzerať moderná učebňa pre moderné výučbu …

dílenské stoly a atypický nábytek od MY DVA

Autor: Pavlína Sobolová

Ďalšie články