ZŠ NOVÁKY – knižnica, študovňa a relaxzóna

V Základnej škole Nováky sme navrhli a zrealizovali neobvyklý projekt zariadenia univerzálnej miestnosti pre umelecké odbory. Priestor má niekoľko funkcií, slúži ako študovňa, knižnica, odpočinková zóna, príležitostná učebňa a vo všeobecnosti možno povedať, že  je určená pre podporu tvorivosti a umeleckých ambícií žiakov školy . „Prístup zamestnancov spoločnosti bol vysoko profesionálny, počnúc konzultáciami s vedením školy, zaslaním návrhov až po zameranie a dodanie tovaru. Je fantastické, že všetky dodané prvky zodpovedali vizualizácii a predstavám školy ako zákazníka. Samotná spoločnosť vniesla do návrhu veľmi inovatívne a moderné pohľady, ktoré by nás možno ani nenapadli.„ PaedDr. Anna Chlupíková, riaditeľka školy.

Lokalita realizácie

Nováky, Slovenská republika

Investor

Mesto Nováky

Rok realizácie

2019

Ďalšie referencie